# آخرین_اخبار_نهاوند

بازدید بخشدار مرکزی شهر ستان نهاوند ومدیر آبفار شهرستان از مجتمع آبرسانی گاماسیا

   مجتمع آبرسانی گاماسیاب بخش مرکزی نهاوند چهار هزارو 662 خانوار شامل 15 هزارو 436 نفر را تحت پوشش خدمات خود قرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

مراسم تودیع ومعارفه فرماندار نهاوندشنبه برگزار می شود

مراسم تقدیر از زحمات وخدمات آقای مجتبی مولوی ومعارفه آفای امامعلی عبدالملکی فرماندار دولت تدبیر وامید،ساعت10صبح شنبه92/12/2در محل سالن ارشاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید