تشکیل تعاونی مرتع داران منابع طبیعی در نهاوند

وی افزود: برای این سال باید در عمل هم همین رفتار را اجرایی و عملیاتی کنیم دولت در راستای کمک به عشایر و روستائیان دست نیاز خود را به سمت شما دراز کرده تا با ایجاد تعاونی گامهای موثری بردارد. آقای سید رضا سلامتی افزود : وقتی شما نمایندگانی انتخاب می کنید هم باری از دوش دولت برمیدارید و هم مشارکت صورت می پذیرد و این یعنی تحقق همین شعار رهبری. وی افزود: تا وقتی مردم خودشان را در یک موضوعی سهیم ندانند کار پیش نخواهد رفت ولی با مشارکت آنها در امور ، دولت می تواند با کمک مردم در اجرای وظایفش موفق تر باشد جنگ تحمیلی نمونه بارز این مشارکت بود. بخشدار مرکزی نهاوند در پایان افزود: باید دست به دست هم بدهیم و با تشکیل این تعاونی ها در حفظ محیط زیست بکوشیم و آنرا تحویل آیندگان دهیم.

/ 0 نظر / 19 بازدید