» اخبار » اخبار فرمانداری » ستاد ساماندهی امور جوانان

وی گفت : جوانان در توسعه و سازندگی هر کشور نقش کلیدی دارند و یکی از سرمایه های مهم یک جامعه ، سرمایه انسانی و نیروی جوان آن جامعه است. آقای نادری فر با اشاره به اینکه جوانان مهمترین سرمایه هر جامعه محسوب می شوند گفت : هرگاه 70درصد جمعیت یک جامعه بین 15 تا 60سال باشد آن جامعه در پنجره طلایی جمعیتی به سر می برد. وی همچنین افزود: متاسفانه جامعه ما در این پنجره طلایی به سر می برد ولی از پتانسیل آن استفاده نمی شود. سرپرست فرمانداری شهرستان نهاوند گفت : جوان یک شمشیر دولبه است که اگر از نیروی جوانیش استفاده شود آن جامعه راه رشد و پویایی و توسعه را طی می کند ولی اگر استفاده نشودهمان جوان با افتادن در مسیر غلط و خلاف استعدادهایش ، جامعه را به این مسیر روانه می کند. وی در ادامه گفت : مدارس در ایام تابستان تعطیل است ولی باید با برنامه ریزی مناسب در این ایام از تمامی ظرفیت جوانان استفاده کافی صورت گیرد. آقای نادری فر در پایان تاکید کرد از ظرفیت شورای فرهنگی محلات کمال استفاده صورت گیرد. در پایان این جلسه از جوانان نخبه شهرستان با اهدا لوح و هدیه تجلیل شد.   عکس های مرتبط        

                                                                                                                                                                            

/ 1 نظر / 39 بازدید
نیلوفر

در جهان تنها كسي پيروز مي شود كه به اميد ديگران ننشيند و همه چيز را از خود بخواهد.((فريدريش شيلر))